Telefon: 661 375 661

Paski zębate płaskie - Rodzaj awarii, przyczyny i sposoby usunięcia

Zapoznaj się z najczęstszymi przyczynami awarii związanymi z uszkodzeniem pasków zębatych. Dzięki naszym poradom będziesz w stanie ocenić czy pasek nadaje się już do wymiany. Jeżeli zauważysz, któryś z objawów zużycia paska zębatego nie czekaj i już teraz zadbaj o jego wymianę oraz o wyeliminowanie przyczyn.

Awaria urządzenia może być znacznie kosztowniejsza niż wymiana zużytego paska zębatego. Nasza tabela z przyczynami oraz sposobami ich usunięcia będzie doskonałą pomocą dla każdego. Dzięki naszym poradom unikniesz drogiej naprawy.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z ofertą na koła zębate. Wszystkie produkty przez nas oferowane są doskonałej jakości w zawsze niskich cenach.

Rodzaj awarii

Możliwe przyczyny

Sposób usunięcia

Zęby paska ścięte (pasek rwie się)Zerwany pasek zębaty

Pasek został nadmiernie wygięty przed lub w trakcie montażu

Pasek przeciążony

Zbyt mała ilość zębów chwytających paska Ciała obce w układzie napędowym

Zbyt duże napięcie paska

Nie gnieść (łamać) paska

Zastosować paski o większej szerokości lub większe koła pasowe

Zwiększyć średnicę mniejszego koła pasowego lub zastosować szerszy pasek

Usunąć ciała obce, zastosować osłony

Skorygować naprężenie paska

Nadmierne zużycie powierzchni roboczej zębów paskaObjawy nadmiernego zużycia zębów paska

Nieodpowiedni naciąg paska

Przeciążenie układu napędowego

Błąd podziałki

Wadliwe koło zębate

Skorygować napięcie paska

Zastosować paski o większej szerokości i wyższej wartości przełożenia lub zastosować dłuższe paski i większe koła pasowe

Skontrolować profile, ew. dokonać wymiany

Wymienić wadliwe koło

Nadmierne zużycie powierzchni bocznych paskaNadmierne zużycie powierzchni bocznej paska

Osie kół pasowych nie są do siebie równoległe

Wadliwa tarcza orzecznikowa

Odległość pomiędzy osiami kół pasowych nie jest stała

Ponownie ustawić osie kół pasowych

Wymienić wadliwe tarcze

Zlikwidować luzy na łożyskach lub w obudowie

Nadmierne ścieranie się powierzchni bocznychObjawy ścierania powierzchni bocznej paska

Nierównoległość osi kół pasowych

Koła zębate niewyważone

Występowanie tzw. „bicia" przy zbyt dużym naprężeniu paska

Ponownie ustawić osie kół pasowych

Wyważyć koła zębate

Zredukować naprężenie paska

Nadmierne zużycie podstawy zębów paskaZużycie podstawy zębów

Zbyt duże naprężenie paska

Zbyt mała siła napędu

Wadliwe koła zębate

Zredukować naprężenie paska

Zwiększyć wymiary pasów i ew. kół zębatych

Wymienić koła zębate

Pęknięcia wzdłużne paska

Wadliwe tarcze obrzeżnikowe

Pasek nachodzi na tarczę obrzeżnikową

Ciała obce w układzie napędowym

Wymienić tarcze

Wyważyć wały i koła zębate, skorygować wartości naprężenia

Usunąć ciała obce, zastosować osłony

Odrywanie się tarcz bocznych

Nie wyważone koła zębate

Zbyt duży nacisk boczny paska zębatego

Nieprawidłowy montaż tarcz obrzeżnikowych

Ustawić prawidłowo koła zębate

Prawidłowo ustawić wały (osie) kół

Prawidłowo zamontować tarcze

Nadmierny hałas podczas pracy

Nieprawidłowe ustawienie wałów (osi)

Zbyt duże naprężenie paska

Zbyt małe średnice kół zębatych

Za duże obciążenie paska zębatego

Zbyt duża szerokość paska przy dużych prędkościach

Prawidłowo ustawić wały (osie)

Zmniejszyć naprężenie paska

Zwiększyć średnice kół

Zwiększyć szerokość paska lub zastosować pasek o większej ilości zębów

Zmniejszyć szerokość paska stosując paski o większych wymiarach

Wzmożone wydłużenie się pasaWzmożone wydłużenie pasa Luzy w łożyskach Skorygować napięcie paska, poprawić mocowanie łożysk i zabezpieczyć je
Nadmierne zużycie kół zębatych

Zastosowanie nieodpowiedniego surowca

Wadliwe uzębienie

Niedostateczna twardość powierzchni kół

Stosować odpowiednie surowce

Wymienić koła zębate

Stosować twardszy materiał lub utwardzić powierzchnie kół

Kruszenie się grzbietu paska (utrata elastyczności)Utrata elastyczności pasa - kruszenie się grzbietu

Temperatura otoczenia przekracza +85 °C

Silne promieniowanie cieplne

Stosować paski o zwiększonej odporności na wysokie temperatury

Zastosować osłony i paski o podwyższonej odporności

Pęknięcia grzbietu pasaPęknięcie grzbietu pasa Temperatury otoczenia poniżej -30 °C Stosować paski specjalne o podwyższonej odporności na działanie niskich temperatur
Rozmiękczenie grzbietu pasa Działanie agresywnych substancji chemicznych Zastosować osłony i ew. paski odporne na działanie substancji chemicznych

(5/5), głosów: 1
Ocena strony