Rodzaj awarii – przyczyna – sposób usunięcia

Paski  zębate płaskie

Rodzaj awarii

Możliwe przyczyny

Sposób usunięcia

Zęby paska ścięte (pasek rwie się)

Pasek został nadmiernie wygięty przed lub w trakcie montażu

Pasek przeciążony

Zbyt mała ilość zębów chwytających paska Ciała obce w układzie napędowym

Zbyt  duże  napięcie paska

Nie gnieść (łamać) paska 

Zastosować paski o większej szerokości lub większe koła pasowe

Zwiększyć średnicę mniejszego koła pasowego lub zastosować szerszy pasek

Usunąć ciała obce, zastosować osłony

Skorygować naprężenie paska

Nadmierne zużycie powierzchni roboczej zębów paska

Nieodpowiedni naciąg paska

Przeciążenie układu napędowego 

Błąd podziałki

Wadliwe koło zębate

Skorygować napięcie paska

Zastosować paski o większej szerokości i wyższej wartości przełożenia lub zastosować dłuższe paski i większe koła pasowe

Skontrolować profile, ew. dokonać wymiany

Wymienić wadliwe koło

Nadmierne zużycie powierzchni bocznych paska

Osie kół pasowych nie są do siebie równoległe

Wadliwa tarcza orzecznikowa

Odległość pomiędzy osiami kół pasowych nie jest stała

Ponownie ustawić osie kół pasowych

Wymienić wadliwe tarcze

Zlikwidować luzy na łożyskach lub w obudowie

Nadmierne ścieranie się powierzchni bocznych

Nierównoległość osi kół pasowych

Koła zębate niewyważone

Występowanie tzw. „bicia" przy zbyt dużym naprężeniu paska

Ponownie ustawić osie kół pasowych

Wyważyć koła zębate

Zredukować naprężenie  paska

Nadmierne zużycie podstawy zębów  paska

Zbyt duże naprężenie paska

Zbyt mała siła napędu

Wadliwe koła zębate

Zredukować naprężenie paska

Zwiększyć wymiary pasów i ew. kół zębatych

Wymienić koła zębate

Pęknięcia  wzdłużne  paska

Wadliwe tarcze obrzeżnikowe

Pasek nachodzi na tarczę obrzeżnikową

Ciała obce w układzie napędowym

Wymienić tarcze

Wyważyć wały i koła zębate, skorygować wartości naprężenia

Usunąć ciała obce, zastosować osłony

Odrywanie się tarcz  bocznych

Nie  wyważone  koła zębate

Zbyt duży nacisk boczny paska zębatego

Nieprawidłowy montaż tarcz obrzeżnikowych

Ustawić prawidłowo koła zębate

Prawidłowo ustawić wały (osie) kół

Prawidłowo zamontować tarcze

Nadmierny  hałas  podczas pracy

Nieprawidłowe ustawienie wałów (osi)

Zbyt duże naprężenie paska

Zbyt małe średnice kół zębatych

Za duże obciążenie paska zębatego 

Zbyt duża szerokość paska przy dużych prędkościach

Prawidłowo ustawić wały (osie)

Zmniejszyć naprężenie paska

Zwiększyć średnice kół

Zwiększyć szerokość paska lub zastosować pasek o większej ilości zębów

Zmniejszyć szerokość paska stosując paski o większych wymiarach

Wzmożone  wydłużenie  się pasa Luzy  w  łożyskach Skorygować napięcie paska, poprawić mocowanie łożysk i zabezpieczyć je
Nadmierne  zużycie  kół zębatych

Zastosowanie nieodpowiedniego surowca

Wadliwe uzębienie

Niedostateczna twardość powierzchni kół

Stosować odpowiednie surowce

Wymienić koła zębate

Stosować twardszy materiał lub utwardzić powierzchnie kół

Kruszenie się grzbietu paska (utrata elastyczności)

Temperatura otoczenia przekracza +85 °C

Silne promieniowanie cieplne

Stosować paski o zwiększonej odporności na wysokie temperatury

Zastosować osłony i paski o podwyższonej odporności

Pęknięcia grzbietu pasa Temperatury otoczenia poniżej -30 °C Stosować paski specjalne o podwyższonej odporności na działanie niskich temperatur
Rozmiękczenie  grzbietu  pasa Działanie  agresywnych substancji chemicznych Zastosować osłony i ew. paski odporne na działanie substancji chemicznych