Rodzaj awarii – przyczyna – sposób usunięcia

Paski wielorowkowe

Rodzaj awarii

Możliwe przyczyny

Sposób usunięcia

Nadmierne zużycie żeber paska

Zbyt małe napięcie paska

Wpływ ciał obcych podczas pracy elementów napędu

Koła pasowe nie są ustawione w jednej płaszczyźnie

Koła wykazują wady

Profil paska nieodpowiednio dobrany do profilu wyżłobienia w kole pasowym

Skorygować napięcie

Zastosować osłony 

Odpowiednio ustawić koła pasowe 

Dobrać odpowiednie paski do profili kół

Pasek ulega zerwaniu po krótkim okresie użytkowania

Podczas pracy pasek ociera się lub uderza o inne elementy maszyny

Napęd blokuje się

System napędowy jest przeciążony

Szkodliwe działanie oleju, tłuszczu i innych chemikaliów

Usunąć przeszkadzające elementy, wyregulować napęd

Sprawdzić wzajemne działanie elementów napędowych i skorygować je

Chronić elementy napędu przed wpływem obcych substancji

Żebra paska pękają i łamią się (ulegają skruszeniu)

Skutek działania krążka zewnętrznego, którego usytuowanie i średnica nie odpowiadają naszym zaleceniom

Zbyt mała średnica kół pasowych

Działanie zbyt wysokiej temperatury

Działanie zbyt niskich temperatur Nadmierny poślizg paska

Działanie substancji chemicznych

Zastosować paski Optibelt Red Power II lub paski specjalne

Stosować koła o odpowiednich średnicach

Usunąć źródło ciepła, zastosować osłony poprawić cyrkulację powietrza

Przed założeniem pasek podgrzać do temperatury otoczenia

Elementy napędu naciągnąć zgodnie z zaleceniami dot. montażu skontrolować wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów i skorygować je

Zbyt  silne drgania

Za małe wymiary paska 

Odległość pomiędzy osiami kół pasowych znacznie większa od zalecanej

Wysokie obciążenie

Zbyt małe napięcie paska

Źle wyważone  koła  pasowe

Sprawdzić wzajemne działanie elementów napędowych i skorygować je

Zmniejszyć odległość między osiami kół, zastosować stabilizator

Zastosować stabilizator

Skorygować napięcie

Wyważyć koła

Pasek nie daje się naciągnąć

Zbyt mała możliwość regulacji odstępu między osiami kół pasowych

Zbyt duże rozciągnięcie paska, pasek za krótki

Zbyt długi pasek

Umożliwić regulację odnośnie zaleceń firmy Optibelt

Przeprowadzić odpowiednie pomiary i skorygować ustawienie napędu

Stosować paski o mniejszych wymiarach

Nadmierny  hałas  podczas pracy

Koła pasowe nie są ustawione w jednej płaszczyźnie

Za małe lub zbyt silne napięcie paska

System napędowy przeciążony

Ustawić prawidłowo koła pasowe

Skontrolować odpowiednie wartości napięć

Sprawdzić ustawienie całego systemu napędowego i zoptymalizować go

Pasek ma strukturę gąbczastą, klei się Działanie oleju, tłuszczu lub innych substancji chemicznych Chronić elementy napędu przed działaniem substancji chemicznych przed zastosowaniem nowych pasków przeczyścić koła pasowe benzyną lub benzolem