Telefon: 661 375 661

Paski klinowe - Rodzaj awarii, przyczyny i sposoby usunięcia

W tym wpisie przedstawiamy najczęstsze awarie pasków klinowych oraz sposoby ich usunięcia. Właściwe rozpoznanie objawów zużycia paska klinowego pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której urządzenie będzie wymagało gruntownej naprawy.

Warto poznać najczęstsze przyczyny zużywania się pasków klinowych, by w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

Awaria? Usterka? Naturalne zużycie części? Sprawdź naszą ofertę na koła pasowe. Bogaty wybór kół w atrakcyjnie niskich cenach.

Rodzaj awarii

Możliwe przyczyny

Sposób usunięcia

Pasek zrywa się po krótkim okresie pracyZerwany pasek klinowy

Użycie zbyt dużej siły podczas montażu,w wyniku czego uszkodzona została wewnętrzna struktura paska.

Zablokowanie systemu napędowego, działanie ciał obcych podczas pracy.

Nieodpowiednio ustawiony napęd, za mała ilość pasków.

Umożliwić zainstalowanie paska bez użycia nadmiernej siły zgodnie z instrukcja montażu.

Usunąć przyczynę, zastosować osłony.Sprawdzić ustawienie systemu napędowego i skorygować je.

Ponadnormatywne zużycie powierzchni roboczych paska

Szybkie zużywanie się powierzchni roboczej paska

Zbyt małe napięcie paska, zbyt duży moment pociągowy

Zużyte powierzchnie robocze kół pasowych

Profil paska nieodpowiednio dobrany do profilu wyżłobienia w kole pasowym

Nieodpowiedni kąt profilu wyżłobienia koła pasowego

Koła pasowe nie lezą w jednej płaszczyźnie

Średnica kół pasowych mniejsza od zalecane

Pasek ociera się lub uderza o inne elementy maszyny

Sprawdzić napięcie paska i skorygować je

Sprawdzić ustawienie systemu napędowego i skorygować je

Poddać regeneraci płaszczyzny robocze kół pasowych

Dostosować profil paska do profilu wyżłobienia koła pasowego

Skorygować kąt profilu wyżłobienia koła pasowego lub wymienić koło na nowe

Ustawić koła pasowe w jednej płaszczyźnie

Zwiększyć średnicę kół (ponownie ustawić system napędu) zastosować paski specjalne Optibelt lub paski Optibelt Super TX T=S

Usunąć elementy zaburzające pracę, ponownie ustawić napęd

Załamania i pęknięcia w dolnej części paska (kruszenie się)

Pęknięcie paska klinowegoObjawy kruszenia się paska

Skutek działania krążka zewnętrznego, którego usytuowanie i średnica nie odpowiadają naszym zaleceniom

Nadmierny poślizg paska

Przekroczenie minimalnej średnicy kół pasowych

Działanie zbyt wysokiej temperatury

Nadmierne działanie niskich temperatur

Wpływ działania substancji chemicznych

Ustawić ponownie cały napęd (i naciągi pasków) zgodnie ze wskazówkami dot. montażu, skontrolować charakterystykę napędu i w miarę konieczności zoptymalizować ją

Dla średnic mniejszych niż zalecane zastosuj paski specjalne Optibelt Super TX T=S

Usunąć źródło ciepła, zastosować osłony

Poprawić cyrkulację powietrza stosować paski specjalne Opiel XHR (o wysokiej odporności na działanie temperatury), paski Optibelt Super TX T=S lub paski klinowe z rdzeniem poliamidowym

Przed zastosowaniem paska należy go ogrzać

Osłonić elementy napędu oraz zastosować paski specjalne Optibelt

Pasek ma strukturę gąbczastą, klei sięKlejący się pasek Działanie oleju, tłuszczu lub innych substancji chemicznych Należy chronić elementy napędu przed działaniem substancji chemicznych zastosować paski typu Super TX T=S lub paski specjalne wykonanie „05" przed zastosowaniem nowych pasków należy koła pasowe wyczyścić benzyną lub benzolem
Pasek ulega skręceniuSkręcony pasek klinowy

Profil paska nieodpowiednio dobrany do profilu wyżłobienia w kole pasowym

Koła pasowe nie lezą w jednej płaszczyźnie

Zużyte płaszczyzny robocze koła pasowego

Zbyt małe napięcia paskaZbyt duże drgania mechanizmów napędowych

Ciała obce w wyżłobieniach kół pasowych

Należy dostosować profil paska do profilu wyżłobienia koła pasowego

Ustawić koła pasowe w jedenej płaszczyźnie

Płaszczyzny robocze kół pasowych poddać regeneracji

Usunąć zanieczyszczenia i osłonic elementy napędowe

Silne drgania

Nieprawidłowo ustawione parametry napędu

Odległość między osiami kół pasowych znacznie większa od zalecanej

Wysokie obciążenie

Zbyt małe naprężenie paska

Nie wyważone tarcze (koła) pasowe

Sprawdzić ustawienie napędu i je zoptymalizować

Zmniejszyć odległość pomiędzy kołami pasowymi

Zastosować paski „Optibelt KB"Skorygować naprężenie

Wyważyć koła

Pasek nie daje się odpowiednio naciągnąć

Brak odpowiedniego naciągu paska

Zbyt mała możliwość regulacji odstępu między osiami kół pasowych

Nadmierne rozciągnięcie paska, pasek za krótki w stosunku do parametrów kół i odległości między nimi

Nieodpowiednia długość paska

Odpowiednio do zaleceń firmy Optibeltl zmienić możliwości naprężania pasków

Przeprowadzić odpowiednie pomiary napędu i ustawić go

Zastosować krótszy pasek

Nadmierny hałas podczas pracy

Koła pasowe nie są ustawione w jednej płaszczyźnie

Zbyt małe naprężenie paska

System napędowy przeciążony

Ustawić prawidłowo koła pasowe

Sprawdzić naprężenia paska i ustawić poprawnie

Sprawdzić ustawienie całego systemu napędowego i zoptymalizować go

Pasek rozciąga się nierównomiernieNierównomierne rozciąganie się paska klinowego

Wadliwe płaszczyzny kół pasowych

Stare paski pracują wraz z nowymi w tym samym systemie napędowym

W systemie napędowym stosuje się paski różnych producentów

Wymienić koła pasowe

Wymienić cały zestaw pasków na nowy

Stosować paski pochodzące tylko od jednego producenta, np.: Optibelt S=C plus, Optibelt Super TX T=S, Optibelt Red Power II


(5/5), głosów: 2
Ocena strony