Telefon: 661 375 661

Wskazówki dotyczące montażu i konserwacji

Środki bezpieczeństwa:
przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie ruchome
elementy maszyn przed ich przypadkowym wprawieniem w ruch podczas wykonywania
czynności naprawczych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

optibelt KS

koło do pasów klinowych z tuleją Tapera
Przed zamontowaniem nowych kół pasowych należy sprawdzić ich stan techniczny

Tuleja tapera, wartości momentów dociągających śrub

 
Wymiary klucza śrub Wielkość Ilość Moment dociągowy (Nm)
TB  1008, 1108 3 2 5,5
TB 1210, 1215, 1310, 1610,  1615 5 2 20,0
TB 2012 6 2 31,0
TB 2515 6 2 49,0
TB  3020, 3030 8 2 92,0
TB  3525, 3535 10 3 115,0
TB 4040 12 3 152,0
TB 4545 14 3 195,0
TB 5050 14 3 255,0
 

Poziome ustawienie wałów

Jeżeli jest to wymagane, wały silnika i napędów należy ustawić w odpowiednich pozycjach przypomocy poziomicy.

Wskazówka!

Maksymalna wartość odchylenia nie może przekraczać 0,5°

Pionowe ustawienie kół pasowych

Położenie kół pasowych w jednej płaszczyźnie należy sprawdzić przed i po dociśgnięciu tulei
Tapera przy pomocy przymiaru.


Wskazówka!

Należy sprawdzić, czy szerokość wieńca koła pasowego ma w każdym miejscu tę samą wartość.
Ewentualne różnice w tym względzie muszą być uwzględnione przy ustawianiu kół.
Jeżeli wieniec jest symetryczny, to odległość między przymiarem a węższym wieńcem powinna
wynosić połowę wartości odchylenia.

Montaż nowego paska

Podczas instalacji pasków klinowych nie należy używać siły. Montaż przy pomocy śrubokręta,
tzw. łyżki i podobnych narzędzi powoduje powstanie zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych
uszkodzeń paska, dlatego paski zamontowane w taki sposób mają tylko kilkudniową
żywotność. Założenie paska w prawidłowy sposób pozwoli zaoszczędziæ czas i pieniądze.
W wypadku zbyt małych możliwości regulacji ustawienia kół pasowych podczas montażu,
należy najpierw założyć paski na koła, a następnie wsunąć koła wraz z paskami na wałki kół
pasowych.

Naprężenie montażowe paska

Należy stosować wartości naprężeń montażowych, które zgodne są z odnośnymi zaleceniami
firmy Optibelt. Naprężenie montażowe paska ustala się, przesuwając odpowiednio silnik na jego
szynach montażowych. Następnie należy włączyć na krótko napęd i ponownie skontrolować
naprężenie paska. Zgodnie z doświadczeniami producenta i użytkowników, naprężenie paska
należy skontrolować ponownie po około od 0,5 do 4 godzin przebiegu i ewentualnie dokonać
korekcji.
 

Kontrola stanu napędu

Zgodnie z zaleceniami stan napędu powinno się kontrolować np. po 3- do 6-miesięcznym okresie
przebiegu. Należy zwrócić uwagę na stan techniczny i zużycie kół pasowych. Kontrolę stanu
pasków i wyżłobień kół pasowych należy przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego
szablonu firmy Optibelt

(0/5), głosów: 0
Ocena strony