Telefon: 661 375 661

Wskazówki dotyczące montażu i konserwacji kół pasowych

Środki bezpieczeństwa:
przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie ruchome
elementy maszyn przed ich przypadkowym wprawieniem w ruch podczas wykonywania
czynności naprawczych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób montażu kół do pasów klinowych z tuleją Tapera

optibelt KS

koło do pasów klinowych z tuleją Tapera
Przed zamontowaniem nowych kół pasowych należy sprawdzić ich stan techniczny
Wartości momentów dociągających śruby

Tuleja tapera, wartości momentów dociągających śrub

 
Wymiary klucza śrub Wielkość Ilość Moment dociągowy (Nm)
TB  1008, 1108 3 2 5,5
TB 1210, 1215, 1310, 1610,  1615 5 2 20,0
TB 2012 6 2 31,0
TB 2515 6 2 49,0
TB  3020, 3030 8 2 92,0
TB  3525, 3535 10 3 115,0
TB 4040 12 3 152,0
TB 4545 14 3 195,0
TB 5050 14 3 255,0
 
Poziome ustawienie wałów za pomocą poziomicy

Poziome ustawienie wałów

Jeżeli jest to wymagane, wały silnika i napędów należy ustawić w odpowiednich pozycjach przypomocy poziomicy.

Wskazówka!

Maksymalna wartość odchylenia nie może przekraczać 0,5°

pionowe ustawienie kół pasowych przy pomocy przymiaru

Pionowe ustawienie kół pasowych

Położenie kół pasowych w jednej płaszczyźnie należy sprawdzić przed i po dociśgnięciu tulei
Tapera przy pomocy przymiaru.


Wskazówka!

Należy sprawdzić, czy szerokość wieńca koła pasowego ma w każdym miejscu tę samą wartość.
Ewentualne różnice w tym względzie muszą być uwzględnione przy ustawianiu kół.
Jeżeli wieniec jest symetryczny, to odległość między przymiarem a węższym wieńcem powinna
wynosić połowę wartości odchylenia.

Montaż nowego paska

Montaż nowego paska

Podczas instalacji pasków klinowych nie należy używać siły. Montaż przy pomocy śrubokręta,
tzw. łyżki i podobnych narzędzi powoduje powstanie zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych
uszkodzeń paska, dlatego paski zamontowane w taki sposób mają tylko kilkudniową
żywotność. Założenie paska w prawidłowy sposób pozwoli zaoszczędziæ czas i pieniądze.
W wypadku zbyt małych możliwości regulacji ustawienia kół pasowych podczas montażu,
należy najpierw założyć paski na koła, a następnie wsunąć koła wraz z paskami na wałki kół
pasowych.
Naprężenie montażowe paska

Naprężenie montażowe paska

Należy stosować wartości naprężeń montażowych, które zgodne są z odnośnymi zaleceniami
firmy Optibelt. Naprężenie montażowe paska ustala się, przesuwając odpowiednio silnik na jego
szynach montażowych. Następnie należy włączyć na krótko napęd i ponownie skontrolować
naprężenie paska. Zgodnie z doświadczeniami producenta i użytkowników, naprężenie paska
należy skontrolować ponownie po około od 0,5 do 4 godzin przebiegu i ewentualnie dokonać
korekcji.
 Kontrola stanu napędu

Kontrola stanu napędu

Zgodnie z zaleceniami stan napędu powinno się kontrolować np. po 3- do 6-miesięcznym okresie
przebiegu. Należy zwrócić uwagę na stan techniczny i zużycie kół pasowych. Kontrolę stanu
pasków i wyżłobień kół pasowych należy przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego
szablonu firmy Optibelt

(0/5), głosów: 0
Ocena strony